De Boogh (only available in Dutch)

Introduction

Boogh biedt begeleiding, behandeling, training en re-integratie aan mensen met hersenletsel, een lichamelijke beperking of chronische ziekte in Midden-Nederland. Wij begeleiden bijvoorbeeld mensen in onze centra in de vorm van dagbesteding. Daarnaast begeleiden we mensen naar vrijwilligerswerk of betaald werk. We bieden ook trainingen en behandeling aan. Boogh heeft ruim 800 cliënten in heel Midden-Nederland. Cliënten van Boogh zijn mensen met hersenletsel, een lichamelijke beperking of chronische ziekte. Daarnaast kan Boogh door haar manier van werken soms een goede omgeving bieden voor mensen met een stoornis uit het autistische spectrum met normale begaafdheid. Boogh heeft ook speciale groepen voor jongeren, hoger opgeleiden en voor mensen met een meervoudige beperking.
Als student werk je met deze cliënten binnen het fysiotherapeutisch diagnostisch en therapeutisch proces en behandel je individuele cliënten.

Tijden en ECT’s
In overleg.

Algemene doelstelling:
Je leert als student omgaan met deze cliëntencategorie.

Doelstellingen van deze minor zijn:

  • De student kan een behandelsessie voorbereiden, uitgaande van een behandelplan
  • De student kan de behandelsessie aanpassen naar aanleiding van de status praesens
  • De student kan feedback geven op een bijgewoonde behandelsessie van een medestudent
  • De student kan feedback ontvangen op uitvoeren van zij/haar behandelsessie van medestudent/docent
  • De student legt wijzigingen en bijzonderheden van de behandelsessie vast in het patiëntendossier
  • De student verzamelt voorbeelden van situaties die iets zeggen over het wel of niet behalen van de leerdoelen
  • De student evalueert elke week waar hij/zij staat ten opzichte van zijn/haar geformuleerde leerdoelen
  • De student rondt leerdoelen die behaald zijn af en maakt eventueel nieuwe leerdoelen.

en_GB