Reinforcement education

Beste student,

Hieronder vind je de agenda voor zowel het online als ‘onsite’ versterkingsonderwijs. Dit is vooral gericht op het wetenschappelijk portfolio en de stage. Je kunt met al je vragen, of verzoek om extra uitleg, terecht bij betreffende docenten. De onderwerpen waarvoor je bij de betreffende docent terecht kan staan aangegeven bij de naam van de docent. Ook voor de goedkeuring van het onderwerp voor je CAT, kwalitatief onderzoek of het case report kan je terecht bij de betreffende¬†docent.

Wanneer je binnen de agenda op een specifiek tijdstip klikt, verschijnt er extra informatie + de BlueJeans/Teams link van de docent. Klik je op de aangegeven tijden op die link link, dan kan je direct terecht met je vraag. We proberen wekelijks op dezelfde tijdstippen het versterkingsonderwijs aan te bieden, maar het komt af en toe voor dat er wijzigingen worden doorgevoerd. Houd de agenda dus goed in de gaten.

Studenten die vragen hebben over het afstudeeronderzoek/scriptie kunnen zowel terecht bij het versterkingsonderwijs op THIM (onsite) als bij het online versterkingsonderwijs van Kevin of Jens.

Dear student,

Below you will find the agenda for both online as ‘onsite’ reinforcement education. This is mainly aimed at the scientific portfolio and the internship. You can contact the relevant teachers with all your questions, or request extra explanation. The subjects for which you can contact the relevant teacher are indicated with the name of the teacher. You can also contact the relevant teacher for the approval of the subject for your CAT, qualitative research or the case report.

When you click on a specific time within the agenda, additional information + the BlueJeans/Teams link of the teacher will appear. If you click on that link at the indicated times, you can directly ask your question. We try to offer reinforcement education at the same times every week, but changes are occasionally made. So keep a close eye on the agenda.

Students who have questions about the research project/thesis can visit the reinforcement education at THIM (onsite) as well as the online reinforcement education of Kevin or Jens.

en_GB